BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


OCHRANNÝ NÁPOJ v teplém počasí, aneb zákonná povinnost, ale také rozumná investice!

Povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami je zaměstnavateli uložena ustanovením § 133a odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro poskytování ochranných nápojů a rozsah jejich poskytování jsou upraveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále NV).

Je třeba si uvědomit, že přestože se jedná o povinnost, kterou firmám ukládá zákon a se kterou je spojena jistá investice,  jedná se o investici velmi rozumnou a výhodnou.


Vhodný pitný režim je důležitý pro všechny skupiny lidí a v případě zvýšené fyzické námahy to platí dvojnásob. Lidské tělo je tvořeno ze 70 % vodou. Samotný tento fakt vypovídá o důležitosti udržování přiměřeného množství vody v organismu. Tak jako v přírodě funguje přirozený koloběh vody, tak i tělo si vyžaduje dodržování určitých zásad v pohybu tekutin. V případě, že dochází k nedostatečnému doplňování tekutin do organismu, mluvíme o tzv. dehydrataci. Ta má za následek pokles fyzické, ale i psychické výkonnosti, což se na pracovišti může projevit únavou, špatnou soustředěností a poklesem produktivity práce. V případě, že se jedná  o pracoviště ve výrobních procesech, zvyšuje se v případě nepozornosti plynoucí ze ztráty koncentrace  riziko pracovního úrazu.


V běžných klimatických podmínkách stačí k doplňování tekutin pouze voda. Je-li ale teplota okolního prostředí vyšší, dochází kromě tekutin také ke zvýšené ztrátě minerálních látek a stopových prvků. V takovém případě je vhodné, nebo dokonce nutné použít vhodný ochranný nápoj.  


Zákonné požadavky na ochranné nápoje

  • Malou ztrátu tekutin do 1 litru, ke které dochází u práce s minimální pohybovou aktivitou, například administrativní práci, práci s počítačem, laboratorní práce apod. lze uhradit pitnou vodou.
  • Každý zaměstnavatel je povinen zajistit dostatečné množství pitné vody, která postačí ke krytí potřeb zaměstnanců (ustanovení § 28 citovaného NV).
  • Při těžší práci musí být doplňována jak ztráta tekutin, tak i minerálních látek. Je proto potřebný ochranný nápoj. Vhodné jsou minerální vody, speciální iontové nápoje, ovocné čaje apod.
  • Ochranné nápoje nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru a množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento, nápoje pro mladistvé nesmí alkohol obsahovat vůbec.
  • Součástí ochranného nápoje mohou být i potravní doplňky.
  • Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné.

Proč je vhodné použití iontových nápojů?


Výhodou vhodných  iontových nápojů, které mohou být použity jako ochranný nápoj je fakt, že na rozdíl od ostatních nápojů jsou přímo navrženy pro použití v náročných podmínkách tak, aby zajistily optimální rehydrataci organismu při zvýšené fyzické námaze nebo sportovním výkonu.


Díky vhodnému poměru obsažených minerálů a energie zajišťují rychlejší distribuci tekutin v organismu než čistá voda, navíc kryjí potřebu na doplnění minerálních látek a částečně hradí energetické ztráty, ke kterým při zvýšené fyzické námaze dochází.


V dnešní době je na trhu velké množství takových nápojů. Ne všechny jsou ale z různých příčin vhodné pro použití na pracovišti. Těmito důvody může být nevhodná forma, která by komplikovala přípravu na pracovišti, speciální složení určené jen pro konkrétní typ zátěže, omezená nabídka příchutí nebo zbytečně vysoká cena.


Při výběru je proto vhodné obrátit se na odborníky, kteří jsou schopni vybrat vhodný druh ochranného nápoje, nebo přímo zajistit jeho bezproblémové dodávky přímo do Vaši firmy.

aFK

Diskuze » OCHRANNÝ NÁPOJ v teplém počasí, aneb zákonná povinnost, ale také rozumná investice!

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

OCHRANNÝ NÁPOJ v teplém počasí, aneb zákonná povinnost, ale také rozumná investice!