BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


PEPTIDOVÉ A GLYKOPROTEINOVÉ HORMONY A JEJICH ANALOGA II

CHORIONGONADOTROPIN

Humane Chohongonadotropin, zpravidla krátce nazývaný HCG, nepatří mezi anabolicko-androgenní steroidy. Jedná se o přírodní proteinový hormon, který produkuje placenta těhotné ženy.   HCG  se v placentě začíná tvořit bezprostředně  po  nidaci (zachycení oplodněného vajíčka v děložní sliznici). Vykazuje luteinizační schopnosti a částečné odpovídá luteinizačnímu hormonu (LH), tvořenému v předním laloku hypofýzy. V prvních 6-8 týdnech těhotenství umožňuje HCG další produkci estrogenu a gestagenů ve žlutém tělísku.  Potom  následuje produkce obou hormonů v samotné placentě. HCG se získává z moči těhotných žen, neboť z krve přechází do moči prostřednictvím ledvin v nezměněném stavu. U žen umožňuje injekčně aplikovaný HCG ovulaci, poněvadž se uplatňuje v poslední fázi zrání vajíčka a podporuje jeho uvolnění. Dále napomáhá při produkci estrogenu a tvorbě žlutého tělíska. Obzvláště však sportovce na HCG zajímá skutečnost, že exogenní (injekčně aplikovaný) HCG má téměř stejné vlastnosti jako luteinizační hormon, produkovaný hypofýzou. U mužů stimuluje luteinizační hormon Leydigovy buňky ve varlatech a povzbuzuje jejich produkci androgenních hormonů (testosteron). Aplikace HCG,rychle a dostatečně zvýší produkci testosteronu ve varlatech. V případě atrofie varlat, napomáhá HCG návratu do původního stavu, resp. velikosti. HCG sice stimuluje vlastní produkci testosteronu,  nevyvolá však znovuobnovení osy hypotalamus-hypofýza-varlata. Hypotalamus a hypofýza se po dlouhodobém působení steroidů nalézají v potlačeném stavu a zůstávají v něm i během aplikace HCG. Tělu vlastní testosteron, jehož produkci stimuluje exogenní příjem HCG, totiž omezuje endogenní produkci LH. Po ukončení přísunu HCG tedy musí atlet přesto projít onou obnovovací fází.

 

U HCG se mohou objevit částečně podobné vedlejší účinky jako u injekčního testosteronu. Se zvýšenou hladinou testosteronu roste i hladina estrogenu, což může vyvolat gynekomastii. Ta se u mužů projevuje růstem prsů, popř. zesílením již existujícího růstu prsů. Muži se dále zmiňují o častých erekcích a zvýšeném sexuálním zájmu. Při vysokém dávkování se může dostavit akné a zadržování minerálních látek a vody. Především poslední bod si zaslouží pozornost, neboť retence vody, vyvolaná aplikací HCG, může vést k odulé a zavodněné muskulatuře. Stejné jako anabolické steroidy může i HCG u velmi mladých sportovců vyvolat předčasné ukončení růstu kostí. Také poklesy nálady a zvýšený krevní tlak lze připsat na účet podávání HCG. Velmi zajímavým aspektem, který s sebou přináší zneužití tohoto medikamentu je, že se muži začnou najednou cítit, jako by byli těhotní. Kromě nutkání ke zvracení a ranních nevolností trpí i veškerými symptomy, o kterých běžné mluví gravidní ženy. Před několika lety se dokonce vyskytly spekulace, zda by biologicky aktivní HCG nemohl eventuelně přenášet virus AIDS. Ukázalo se však, že to není v žádném případě možné.

 

IGF (Inzulínu podobné růstové faktory)

Růstové faktory IGF mají podobnou molekulární strukturu jako trofické hormony, inzulín a relaxin. Známe dva faktory IGF I a IGF II, které působí na buněčné dělení a regulují metabolické děje tukové a svalové tkáně. Oba typy jsou si podobné a jde o jednořetězové polypeptidy se třemi disulfidickými můstky. IGF I se podobá nejvíc inzulínu, oba se vážou na stejný receptor a signál je převáděn fosforylací proteinkinázovou aktivitou. IGF II se váže na odlišné receptory jednořetězcové, které mají nízkou afinitu pro inzulín. Oba faktory se zapojují do regulace hladiny krevního cukru prostřednictvím hypotalamických center a pomocí sekrece růstového hormonu (STH), který stimuluje tvorbu somatomedinu v játrech (IGF l=somatomedin C). Somatomediny A,B,C jsou identické s IGF I a IGF II, které na podnět STH působí na periferii růstově, mají vliv na dělící se buňky v chrupavčité tkáni na rozhraní mezi kostní tkání a chrupavkou. Působení STH může vyvolat příznaky podobné cukrovky. Je-li STH produkován v pravidelných 3,5-hodinových intervalech, vyvolává optimální inzulínový efekt s pozitivními růstovými důsledky. Je-li STH vylučován kontinuálně, přestávají buňky na podnět IGF I a IGF II reagovat, glukóza není buňkami využívána a zdroje energie se přesunují na spotřebu mastných kyselin. IGF jsou schopny regulovat nitrobuněčné hladiny cAMP-cGMP.

 

INZULIN

Inzulín je polypeptidický hormon, tvořený slinivkou břišní, ve specializovaných buňkách tzv. B. Ty jsou součástí tzv. Langerhansových ostrůvků, které tvoří endokrinní (vnitřně sekretorickou) část slinivky břišní. Zbytek slinivky označujeme jako žlázu s exokrinní (vnější) sekrecí.

 

Nedostatečná produkce B buněk pankreatu způsobuje onemocnění zvané cukrovka (diabetes melitus, úplavice cukrová). Existuje několik typů tohoto onemocnění, ale jen některé typy vyžadují suplementární léčbu insulinem. Základním úkolem insulinu je dostat glukózu do buňky, udržet stálou hladinu glukózy v krvi a vytvářet zásobní glykogen. Tomuto procesu říkáme glukoneogenese. Všemi těmito účinky ho řadíme do anabolicky působících hormonů. Při onemocnění diabetem, dochází k tomu, že glukóza není zpracována (utilizována) a tělo jako energetický zdroj využívá tuky. Protože insulin je hormon s klíčovou rolí v metabolismu sacharidů, ale i bílkovin a to ve smyslu výstavbovém, tedy anabolickém, ho činí prostředkem, který je zneužíván ve sportu a to hlavně v silových disciplinách. Používaní tohoto hormonu u zdravých jedinců z důvodu zvyšování výkonnosti je velice riskantní. Tito lidé si zahrávají s velice vážnou komplikací užívání inzulínu a tou je hypoglykemické koma. Tím, že se do těla dodá exogenní insulin bez kontroly jeho hladiny recipročními hormonálními systémy může dojít k nebezpečně vysoké hladině inzulínu v krvi, který svým účinkem natolik sníží hladinu glukózy, že pro výživu mozku se jí nedostává a mozek přestává fungovat. Organismus se ocitne v komatu. Proto je nutno dávat veliký pozor a mít po ruce dostatečný zdroj jednoduchých cukrů (hroznový cukr) a při prvních příznacích ho vypít. Insulin se pro medicinální účely získává z vepřových nebo hovězích slinivek zbavený všech látek lidskému organismu cizích. Tím se snižuje alespoň částečně riziko alergizace organismu na insulin. Vysoce čištěné insuliny se nazývají mnokomponentní a mají zkratku MC. Směsné insuliny jsou připravovány z obou zvířecích druhů.

 

Humánní inzulín (lidský) se vyrábí polosynteticky záměnou alaninu za threonin v řetězci inzulínu vepřového nebo biotechnologicky rekombinací DNA , která nese informaci o sekvenci aminokyselin v polypeptidu zvaného inzulín v hostitelské buňce např. Escherichia coli.

 

Klasifikace insulinů:

Rozdělují se podle toho kolik mezinárodních jednotek obsahují v 1 ml. Nejčastěji u nás požívané insuliny obsahují v 1 ml 40 IU (mezinárodních jednotek). Na trhu se ovšem začínají objevovat insuliny, které obsahují až 100 IU v 1 ml.

 

Podle doby působení se rozdělují na:

  • krátkodobě působící insulin tzv. rozpustný, s rychlým nástupem za 15 - 30 min, vrcholem účinku za 2 - 4 hod a trváním 6 - 7 hod.
  • intermediární - středně dlouhodobě působící insulin s nástupem za 1 - 3 hod, vrcholem účinku za 7 - 8 hod a trváním až 24 hod.
  • dlouhodobě působící insulin s nástupem účinku 3 - 4 hod a jeho trváním 24 a více hodin.

 

LEVOTHYROXIN NATRIUM

L-thyroxin je synteticky vyráběný hormon štítné žlázy. V účincích se podobá přírodnímu L-thyroxinu (L-T4), který vzniká ve štítné žláze. L-thyroxin je jedním ze dvou hormonů, produkovaných štítnou žlázou. Druhý hormon se nazývá L-trijodthyronin (L-T3, viz cytomel). L-thyroxin je z obou hormonů výrazně slabší. Z těchto důvodů bývá užíván delší dobu než L-T3. Vedlejší účinky L-thyroxinu jsou při přiměřeném užívání nízké. Příliš vysoké dávkování a především přehnaně rychlé zvyšování dávek na počátku aplikace mohou vyústit v třas prstů, silné pocení, průjmy, nespavost, nevolnosti, bušení srdce, vnitřní neklid ave ztrátu tělesné hmotnosti.

 

LIOTHYRONIN NATRIUM

Nejčastějí používaný preparát je Cytomel.

Cytomel neřadíme mezi anabolicko androgenní steroidy. Jedná se o hormon štítné žlázy. Jako účinnou látku obsahuje synteticky vyráběný liothyronin natrium, který se podobá přirozenému hormonu štítné žlázy L-trijodthyroninu (L-T3). Štítná žláza zdravého člověka produkuje dva hormony. Za prvé je to známější L-thyroxin (L-T4), za druhé potom již zmiňovaný L-thjodthyronin (L-T3). Jelikož je cytomel syntetickým ekvivalentem L-T3, způsobuje v organismu stejné pochody, jako kdyby štítná žláza produkovala zvýšené množství L-T3. Zajímavé přitom je, že L-T3 je z obou tělu vlastních hormonů zřetelně silnější a účinnější. Proto je i cytomel efektivnější, než L-T4 - preparáty, jako např. L-thyroxin a Euthyrox. Ve školní medicíně se podává při špatné funkci štítné žlázy (hypothyreoza). S aplikací bývají spojeny příznaky jako otylost, poruchy metabolismu a únava. Vysoce stimulovaná štítná žláza spaluje kalorie.

 

Sportovec užívající cytomel delší časové období při vysokém dávkování podstupuje riziko trvalé poruchy štítné žlázy. Následkem může být i nutnost podávání medikamentů, regulujících činnost štítné žlázy, po celý zbytek života. Může docházet k projevům typickým pro nadměrnou funkci štítné žlázy: bušení srdce, třas, srdeční arytmie, srdeční úzkost, vnitřní neklid, dusnost, výskyt cukru v moči, nadměrné pocení, průjem, hubnutí, psychické poruchy a veškeré projevy přecitlivělosti. Injekční verze preparátu L-T3 nebývá ze strany sportovců využívána, nasazuje se obvykle pouze jako "nouzová terapie při hypotyreotickém komatu". Při dlouhodobější aplikaci cytomelu bývá registrována ztráta svalové hmoty.

aFK

Diskuze » PEPTIDOVÉ A GLYKOPROTEINOVÉ HORMONY A JEJICH ANALOGA II

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

Tento web používá soubory cookie.

Aby webové stránky fungovaly tak, jak je znáte, a abyste rychle našli to, co hledáte, a nezobrazovaly se vám produkty, které vás nezajímají, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Soubory cookie můžete zakázat (kromě technických = nutných k provozu stránek) po kliknutí na tlačítko „Nesouhlasím“. Více informací o souborech cookie...

 

PEPTIDOVÉ A GLYKOPROTEINOVÉ HORMONY A JEJICH ANALOGA II