BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Co obsahuje tento díl:
Účelem tohoto článku je specifikovat důvody, proč sportovci mohou mít prospěch z pravidelného příjmu omega3 esenciálních mastných kyselin. V této souvislosti lze odkázat na několik vědeckých výzkumů publikovaných v několika posledních letech.


Přirozené funkce hormonů ve sportovním výkonu
Nejdříve však musí být zdůrazněna úloha hormonů ve sportovním výkonu. Hormony působí jako nosiče informací. Jsou to poslové, kteří umožňují komunikaci mezi různými orgány. Hormony prostě ovládají všechny činnosti, které mají bezprostřední vliv na sportovní výkon. Například hrají roli ve "vyrovnávání disbalancí a dluhů“, ke kterým dochází v průběhu fyzické zátěže, nebo v "adaptaci“ na určitý typ tréninku.


Mnoho hormonů vytvářených v našem těle může být modulováno výživou, zejména tzv. zónovou nutriční strategíi a/nebo použitím omega3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem, jako jsou EPA a DHA.


Omega3 mastné kyseliny a riziko zranění sportovců
Pokud chtějí sportovci dosahovat kvalitních výsledků a udržet si vysokou výkonnost po dlouhou dobu, musí do přípravy zapojit intenzivní tréninky. Běžci-vytrvalci například absolvují za den dvě (nebo i tři) tréninkové jednotky a v průměru naběhají více než 30 km denně, v některých případech i více než 40 km. Stejně náročná je příprava cyklistů, triatlonistů, chodců, běžkařů a dalších sportovců. V případě rekreačních sportovců může být situace ještě horší, neboť v jejich případě je sport náplní jejich volného času a v době, kdy "profíci“ regenerují, oni tráví čas v zaměstnání. Taková tréninková intenzita s sebou přináší vyšší riziko poranění, zejména v podobě opakovaných mikrotraumat, což může vést až k různě dlouhému nucenému odpočinku a s tím plynoucím poklesem trénovanosti.


Podle některých autorů (Ekstrand a Gillquist, 1982; Lysens a kol., 1984) je vyšší riziko zranění v případě zvýšeného tréninku v důsledku nadměrného stresu. V těchto případech je totiž vyšší úroveň tzv. stresového hormonu kortizolu, který se uvolňuje do krve. Kortizol je katabolický hormon a jeho nárůst je často příčinou zhoršeného výkonu.


Současně jsou během intenzivního tělesného cvičení ve větším množství vylučovány i další prozánětlivé hormony, například cytokiny (Ostrowski a kol., 1998). Podle Pedersenovi studie (Pedersen a kol., 2000) způsobuje intenzivní trénink stonásobně zvýšenou hladinu interleukinu-6 (typický prozánětlivý eikosanoid). Vzhledem k tomu, že zvýšené hodnoty interleukinu-6 jsou v přímé úměře s poškozením svalů, lze si jednoduše dovodit, co se děje v těle sportovce, když k tomuto zvýšení prozánětlivých eikosanoidů dochází dvakrát nebo třikrát denně a čas k regeneraci mezi tréninkovými jednotkami je velmi krátký, u některých sportovců třeba není žádný.


Intenzivní tréninkové jednotky rovněž podpoří pokles tvorby prostaglandinů-1, které jsou protizánětlivé. Doba potřebná pro zotavení po každém tréninku (nebo závodě) je ovlivněna rozsahem pro- a protizánětlivých reakcí. Je-li vyšší hladina prozánětlivých hormonů a nižší úroveň protizánětlivých hormonů, je čas regenerace nutně delší. Z důvodů snížení rizika poranění musí být i výkon sportovce lehčí. Jak může sportovec snížit tyto zánětlivé procesy v těle?


Ty mohou být výrazně sníženy dodržováním protizánětlivé stravy, nebo adekvátní dávkou rybího oleje bohatého na EPA a DHA (Sears, 2005). Tyto omega3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem mohou, mimo jiné, nahradit část molekuly prozánětlivé kyseliny arachidonové v buněčných membránách. Příjem omega3 mastných kyselin podporuje pokles v produkci prozánětlivých eikosanoidů (např. interleukin-6) i vyšší míru prostaglandinů-1, které mají protizánětlivý účinek (Bagga, 2003; Burns a kol., 2007; Grimble, 1998).


Z toho plyne, že suplementaci omega3 lze považovat za prostředek ke snížení rizika poranění, a to především u sportovců s intenzivními a častými tréninky.


Smith ve své studii provedené v roce 2000 předpokládá, že přebytek produkce cytokinů může být příčinou přetrénování. To je další důsledek intenzivního tréninku, kterého se sportovci obávají stejně jako se bojí zranění.


Omega3 mastné kyseliny a výkonnost centrálního nervového systému

Pravidelné užívání omega3 mastných kyselin je účinné i při zlepšování účinnosti centrálního nervového systému, zejména při zlepšování některých jeho funkcí (jako reakční čas a nálada), které mohou být v některých druzích sportů velmi přínosné.


Ve studii provedené v roce 2005 (Fontani a kol.) na dvou skupinách zdravých jedinců, ve dvojitě zaslepené studii, dostávala jedna skupina omega3 formou doplňku stravy, druhé skupině bylo podáno placebo (olivový olej). Lidé z obou skupin poté prošli testy, které vyžadovaly různé druhy pozornosti. V nich bylo zaznamenáno významné zlepšení po podání omega3 mastných kyselin. Reakční doba byla o poznání kratší, a to zejména při zapojení složitých kortikálních procesů (procesy, při nichž je třeba vyšší úrovně přemýšlení), které jsou velmi důležité v mnoha sportech: týmové sporty (fotbal, basketbal, rugby, hokej...), individuální sporty (tenis...) nebo bojové sporty (box, karate, judo...).


Fontani (2005) také studoval stavy nálad prostřednictvím POMS testu (Profile of Mood State). Tento test generuje číselné hodnoty jednoho pozitivního pocitu (vitalita, elán) a pěti negativních (vztek, napětí/úzkost, zmatenost, deprese, únava). Autoři dokládají, že po příjmu omega3 mastných kyselin došlo k významnému nárůstu elánu, zatímco negativní pocity se snížily, zejména pokud jde o úzkost, deprese a hněv.


Podle Searse (2005) kombinací zónové nutriční strategie doplněné o konzumaci rybího oleje se optimalizuje produkce eikosanoidů, které podporují zvýšení průměru kapilár. V důsledku toho je rychlejší přenos kyslíku do svalů a tím dojde ke zvýšení produkce aerobní ATP, univerzálního paliva pro práci svalových vláken. Nicméně tento stav dosud nebyl definitivně potvrzen v případě aerobní fáze vrcholových sportovců, snad proto, že u těchto vysoce trénovaných sportovců již dosáhla aerobní výkonnost své maximální úrovně.


Dalším možným přínosem suplementace omega3 mastných kyselin je zvýšení objemu svalové hmoty, která je velmi důležitá ve sportech, kde jsou nezbytné síla a svalová hmota. To mohou být veškeré vrhačské atletické sporty, hod oštěpem, vzpírání a kulturistika, ale také sprinty, skoky apod. Během silové tréninkové jednotky (když sportovci trénují za účelem zvýšení svalové hmoty a síly) dochází k mikroskopickým poškozením svalových vláken. Tato mikroskopická poškození působí jako biologický spouštěč pro syntézu bílkovin, jediné možné řešení pro opravu těchto poškození. Přechod z katabolismu do anabolismu, který následuje v další fázi tréninku, je rychlejší, pokud je počet zánětů v těle méně a nižší je i závažnost poškození. Přirozený proces uvolňování anabolických hormonálních faktorů (zejména růstový hormon) je určitě vyšší, když se sportovci stravují dle zásad zónové nutriční strategie a zdá se, že i když jsou současně pravidelně užívány omega3 mastné kyseliny. To je to, jak může být pomocí omega3 podpořena syntéza bílkovin.


Kombinace zónové nutriční strategie a omega3 mastných kyselin se zdá být velmi výhodná také z hlediska hubnutí. Některé sporty vyžadují rozdělení sportovců do kategoríi podle jejich tělesné hmotnosti (vzpírání, box, další bojové sporty, veslování). V těchto případech je nezbytná ztráta tělesného tuku, aniž by však zároveň došlo ke ztrátám svalové hmoty. V téměř všech ostatních sportech (s několika málo výjimkami, jako sumo a nejtěžších kategoríi vzpírání a bojových sportů) může vyšší než potřebné množství tělesného tuku ohrozit výkon. Klinické studie prokázaly, že kombinace zónové nutriční strategie s omega3 mastnými kyselinami vede k efektivnějšímu hubnutí než v případě obvykle doporučovaných diet.


ZÁVĚR
Suplementace omega3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem (EPA a DHA) účinně snižuje tělesné záněty, zlepšuje náladu a pozornost pomocí kratších reakčních časů. Může být dosaženo i dalších účinků, které příznivě ovlivní sportovní výkon:


Účinky Omega3 mastných kyselin u sportovců
I. Prokázané účinky:
A. Protizánětlivé účinky:

  • nižší riziko poranění
  • kratší doba regenerace
  • nižší riziko přetrénování

B. Účinky na centrální nervový systém

  • zlepšení pozornosti a komplexní reakční doba
  • zlepšení nálady

II. Možné účinky:

C. Vliv na přenos kyslíku do svalů
D. Působí na růst svalové hmoty
E. Účinky na redukci hmotnosti

ENERVIT Team / Enervit Online Semináře
Zpracováno ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR a vědeckým týmem Enervit Equipe

Diskuze » Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

Omega3 mastné kyseliny ve sportu