BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


VÁPNÍK (KALCIUM - Ca)

Latinský název prvku je KALCIUM, chemická značka je Ca. V  Mendělejevově tabulce prvků patří do skupiny kovů alkalických zemin. Koncentrace v séru je 2,25-2,75 mmol/l (ionizovaného Ca2+ 1,0-1,4 mmol/l). Močí se vylučuje 0,6-5,5 mmol/den. Celková zásoba kalcia v těle je asi 1200 gramů.

 

Naprostá většina kalcia je uložena v kostře a v zubech. Představuje tzv. vázanou hotovost kalcia. Kalcium v plazmě se vyskytuje ve třech formách: ionizované (cca 50 %), vázané na bílkoviny (35 - 40 %) a vázané v komplexech s anionty kyselin (5 - 10 %). Podíl ionizované frakce kalcia závisí na pH, množství proteinů v plazmě a na koncentraci fosfátů.

 

V zásaditém prostředí se ionty kalcia více vážou na plazmatické bílkoviny a na soli kyselin a naopak v kyselém prostředí se zvyšuje podíl volného kalcia. Pokud je plazmatické hladina bílkovin nízká zvyšuje se opět volná frakce kalcia a naopak. Závislost množství ionizovaného kalcia na fosforu spočívá v tom, že součin iontů fosforu a kalcia je více méně konstantní. Při zvýšení množství iontů fosforu dojde ke snížení ionizované (volné) frakce kalcia, které se naváže v kostech.

 

Tímto mechanismem dojde k tomu, že součin iontů kalcia a fosforu je stále konstantní. Naopak, jestliže hladina fosforu v plazmě klesne, dojde k odbourávání kosti (osteolýze) a vyplavení kalcia do plazmy. Opět součin iontů fosforu a kalcia zůstává konstantní.

 

Kalciová rovnováha je výsledkem příjmu a ztrát Ca2+. Zahrnuje přesuny kalcia pěti kompartmenty extracelulární tekutinou, intracelulární tekutinou, kostí, trávicím ústrojím a ledvinami. Tyto přestupy se dějí pod vlivem tří hormonů a vitaminu: Parathormonu (PTH), Kalcitoninu (TCT) a 1,25-(OH)2-D3, který se tvoří z kalciferolu - vitaminu D2.

 

Parathormon (PTH) je produkován buňkami příštitných tělísek. Parathormon se uvolňuje při hypokalcémii (snížená hladina vápníku v krvi) s cílem obnovit normální hladinu Ca.

 • Působí na kost a to tím, že aktivuje buňky zvané osteoklasty (odbourávají kostní hmotu). Působením osteoklastů se kost odbourává a tím se také uvolňují kalciové ionty a ty potom vyrovnávají vzniklý deficit v krevní plazmě.
 • Působí na trávicí ústrojí. Spolu s vitaminem D zvyšuje vstřebávání iontů kalcia ze střeva.
 • Působí na ledviny a to dvojím způsobem. Zvyšuje vylučování fosforu ledvinami a zvyšuje zpětnou resorbci. Jakmile koncentrace iontů kalcia v krvi stoupne na požadovanou hodnotu, tak Ca2 ionty inhibují adenylátcyklázu v buňkách příštitných tělísek a tím se sníží produkce parathormonu a potlačí se výše uvedené děje.

 

Kalcitonin (TCT) je hormon, který je secernován tzv. C -buňkami štítné žlázy. Při zvýšení hladiny iontů kalcia stoupá sekrece i syntéza prostřednictvím cAMP 10 - 100 x. Kalciové ionty stimulují v C - buňkách adenylátcyklázu. Při hyperkal-cémii (zvýšená hladina kalcia v krvi) se uvolňuje kalcitonin s cílem tuto hladinu snížit. Kalcitonin inhibuje odbourávání kosti. Na trávicí ústrojí nemá prakticky žádný významný vliv. V ledvinách zvyšuje exkreci jak vápníkových, tak fosfátových iontů.

 

1,25-(OH)2-D3 - je metabolit, který je syntetizován z vitaminu D2 (kalciferol). Tento vitamin je přijímán potravou. Druhá varianta je, že syntéza probíhá prostřednictvím vitaminu D3, který je tvořen z provitamínu 7-dehydrocholesterolu působením ultrafialového záření na kůži.

 

Na kost účinkuje D-hormon podobně jako PTH, to znamená, že podporuje odbourávání kosti a vyplavování iontů kalcia z ní. V trávicím ústrojí zvyšuje resorpci kalcia a fosforu nezávisle na parathormonu. V ledvinách na rozdíl od PTH zvyšuje zpětnou resorpci nejen kalcia, ale i fosforu.

 

Biologicky aktivní jsou pouze ionizované ionty vápníku a jejich účinek je mnohostranný. Calcium je nezbytný prvek pro výstavbu kostry a zubů. Vždyť v těchto tkáních je ho obsaženo 99 % z celkového množství v organismu. Dále se ovšem významnou měrou podílí na svalové kontrakci, přenosu vzruchu nervovou buňkou, membránové propustnosti a mechanismu srážení krve. Z dalších funkcí stojí za zmínku to, že podporuje metabolismus železa, pomáhá eliminovat škodlivost některých radioaktivních minerálů jako je stroncium90 nebo olovo.

 

Hypokalcemie je snížení kalciových iontů v plazmě pod 2,5 mmol/l.

Příčiny:

 • Nedostatečnost příštitných tělísek (hypoparathyeróza)
 • Nedostatek vitaminu D
 • Porucha vstřebávání vitaminu D nebo kalcia ve střevě
 • Porucha vstřebávání tuků (vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích a proto potřebuje pro své plné využití neporušené vstřebávání tuků, ve kterých se rozpouští)
 • Zvýšená produkce kalcitoninu.

 

Projevy nedostatku kalcia mohou být chronické a akutní. Chronický nedostatek vápníku může vést v dětském věku k chorobě zvané rachitis (křivice). Ta je způsobena hlavně nedostatkem nebo poruchou vstřebávání vitaminu D3.

 

Hydroxylované metabolity tohoto vitamínu, jak byly popsány výše mají totiž nezastupitelnou roli ve vývoji a zrání kostí. Naštěstí je toto onemocnění v civilizovaných zemích velmi vzácné. U dospělých může dlouhodobý nedostatek kalcia a to hlavně u žen po menopause vést k osteoporóze (řídnutí kostí), v horších případech až k osteomalacii (rozpuštění kosti). Tento stav ovšem může nastat i z jiných příčin, které spadají pod symptomatologii hyperkalcemických stavů (tzv. hyperparathyreodismus - zvýšená produkce PTH), nebo nedostatečnost produkce kalcitoninu. U chronických stavů dochází k poruchám tvorby kůže, kvality nehtů a zubů.

 

Akutní příznaky hypokalcemie: chvění prstů a rtů, svalové křeče, zácpa následovaná náhlým průjmem, závratě, bolesti hlavy, poruchy periferního prokrvení, tachykardie (zvýšená činnost srdce), psychické poruchy.

 

Hyperkalcemie je zvýšení hladiny plazmatického kalcia nad 2,75 mmol/l.

Příčiny:

 • Hyperparathyreoza,
 • Akutní osteoporóza z inaktivity (nečinnosti), např. u dlouhodobě nemocných, kteří jsou stále upoutaní na lůžko,
 • Intoxikace (otrava) vitaminem D.

 

Příznaky jsou: zvracení, slabost, žízeň, únava, deprese, snížená dráždivost, snížení reflexů, snížený tonus svalů. V ledvinách dochází k tvorbě kamenů, objevují se depozita kalcia v kůži, srdečním svalu, trávicím ústrojím. Při hyperparathyreoze dochází v důsledku působení tohoto hormonu k vyplavování kalcia z kostí a tím k jejímu řídnutí až rozpuštění.

 

Pokrmy s obsahem vápníku: všechny sýry, mléko, jogurt, sójová mouka, některé ryby (losos), oříšky, slunečnicová semena, zelenolistá zelenina, sušené fazole, rýže, bílá mouka.

 

Interakce: změnit úroveň využití vápníku je snadné. Některé léky jako jsou anabolické steroidy, antibiotika (penicilín, tetracyklin, neomycin, apod.), přímo snižují využití vápníku v organismu. Také velké množství tuků, kyseliny šťavelové (rebarbora, čokoláda) a fytokyselin obsažených v obilí způsobují nízké využití vápníku.

 

Obsah vápníku v některých potravinách:

Potravina (100 g)

vápník (mg)

hovězí maso

8

vepřové maso

21

kravské mléko

125

jogurt

180

tvaroh (průměrně)

240

měkké sýry (průměrně)

400

vaječný žloutek

120

mák

1400

pažitka

325

lískové oříšky

290

mandle

254

červená řepa

119

ovesné vločky

56

pšenice

41

brambory

20

cukr

0

 

Dávky: denní dávka pro dospělé se pohybuje od 800 mg - 1200 mg u těhotných žen, u žen po menopause může být dávka zvýšena až na 1500 mg. Vápník má být podáván společně s hořčíkem v poměru 2:1 ve prospěch vápníku a to v rozpuštěné formě, aby se usnadnilo jeho vstřebávání.

aFK

Diskuze » VÁPNÍK (KALCIUM - Ca)

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

VÁPNÍK (KALCIUM - Ca)