BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.

» PelMel


NANO-technologie v potravinách

Stále více společností uvádí, že využívá k výrobě svých potravinářských přísad nanotechnologii. O systémech, které vznikají, se tvrdí, že poskytují řadu výhod z hlediska funkčních i výživových vlastností přísad. Systémy na bázi nanotechnologie pomáhají překonávat obtíže při formulaci výrobku. Pro výrobce těchto přísad vznikají nové příležitosti jak se uplatnit na trhu. Níže jsou uvedeny některé příklady přísad, k jejichž výrobě byla použita nanotechnologie.

 

Ubisol-AquaTM technology

Jde o novou technologii, která umožňuje solubilizovat ve vodě nerozpustné sloučeniny, např. rybí olej. Vzniká tak jedinečná příležitost pro přísun n-3 mastných kyselin a jiných lipofilních sloučenin do potravin, nápojů a nutričních produktů. Licenci k této technologii má společnost (bio-science company) Zymes LLC.  

 

Technologie Ubisol-AquaTM

Je založena na vytváření komplexu aktivní látky s Ubisol-AquaTM, což je skupina patentovaných neutrálních, neiontových nosičů pro sloučeniny nerozpustné ve vodě. Do této skupiny nosičů patří sloučeniny označené jako PTSTM, PCSTM a PSSTM. Ve vodě nerozpustná látka, která se má rozpustit, vytvoří komplex s Ubisol-AquaTM, který má jak hydrofobní, tak hydrofilní subsekce. Jestliže dojde ke smísení s vodou, samovolně se vytvoří micelární uskupení s hydrofobním středem a hydrofilním vnějším pláštěm. Když napr. PTSTM solubilizuje koenzym Q10, vytvoří se v roztoku nanomicely o velikosti 22?7 nm. Micely nanorozměru poskytují oproti existujícím technologíim solubilizace řadu výhod. Solubilizovaný komplex je rozpustný ve vodě i v lipidu, je stabilní v širokém okruhu teplot (-80 až 120 °C) i pH (2,0-8,0), při změnách fází (zmrazování, tavení). Pomocí technologie Ubisol-AquaTM se úspěšně solubilizovala řada biologicky aktivních látek, přičemž koenzym Q10 (HQOTM) získal status GRAS (obecně se považuje za nezávadný). V březnu 2007 firma oznámila, že se jí podařila solubilizace n-3 mastných kyselin (DHA/EPA/ALA).

 

NutraLeaseTM

Jde o patentovaný systém dodávky strukturovaných lipidů o velikosti nanočástic. Systém vyvinula izraelská společnost Mishor Adumin. Výhodou je vyšší rozpustnost ve vodném i lipidovém prostředí. Rovněž je zvýšena biologická využitelnost některých sloucenin s prospěchem pro zdraví, které by jinak v lidském těle nebyly funkční. Tím, že se sloučeniny zapouzdřují, se dosahuje jejich vynikající stability v širokém okruhu pH, dále ochrany vůči oxidaci, enzymové reakci a hydrolýze. Distributorem NutraLeaseTM je firma P.L. Thomas. Uvedený systém umožňuje výrobu čirých nápojů sestavených z dříve nerozpustných přísad.

 

NetColors (Nano Encapsulation Technology)

Nová řada přírodních barviv od Wild Flavors se vyrábí spojením nanotechnologie se zapouzdrováním. Barviva lze tak použít i tam, kde to až dosud bylo problematické. Výrobky se prodávají pod názvem NetColors (např. kurkuma a antokyaniny). Mají velikost částic 30 nm a to jim dává řadu výhod, např. jsou více odolné vůči světlu a teplu, jsou více rozpustné a lépe si zachovávají svoje vlastnosti ve výrobku, do kterého byly přidány.

 

V dubnovém vydání časopisu Journal of Nanotechnology se uvádí, že vědci z Johns Hopkins Medicine (USA) a University of Delhi (Indie) zkoumají potenciální zdravotní prospěch kurkuminu zapouzdřeného do nanočástic (nanospheres). Tradiční kurkumin je nerozpustný, prochází střevy aniž by se dostal do krevního řečiště. Kurkumin zapouzdřený do nanočástic o velikosti 50 nm se snadněji absorbuje do krevního řečiště. Výsledný "nano-curry" má pozitivní vliv na organismus při nemocech jako je rakovina, cystická fibróza, Alzheimerova choroba.

 

aFK

Diskuze » NANO-technologie v potravinách

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

NANO-technologie v potravinách