BMIAlkoholDiskuze×

VYHLEDAT

Zavřít

Aminokyseliny, kyseliny

Anabolika, steroidy

Antioxidanty

Bílkoviny, proteiny

Chemie

Enzymy, koenzymy

Hubnutí, diety, redukce

Kreatin, kre-alkalyn...

Minerální látky

PelMel

Pitný režim

Pohybový aparát

Přídatné látky, aditiva...

Řasy

Rostliny, extrakty, silice

Sacharidy

Tuky, oleje

Vitaminy

Živočišné látky, extrakty

www.nutrion.cz/info

PRO SPRÁVNOU FUNKCI STRÁNEK POVOLTE JavaScript.


Jaké jsou hlavní principy zdravé výživy?

 • Stravujte se vyváženě, s ohledem na svůj věk a styl života. Strava by měla být pestrá, složená z různých druhů potravin, konzumovaných ve správném množství a v průběhu celého dne.
 • Snažte se udržovat si svoji ideální váhu. K tomu je třeba udržovat v rovnováze příjem energie (potrava) a její výdej (fyzická aktivita).
 • Mějte na paměti, že rovnováhu ve stravování je třeba dodržovat v dlouhodobém časovém horizontu.
 • Neexistují dobré a špatné potraviny. Každá potravina může tvořit součást zdravého jídelníčku.
 • Dbejte na správnou ústní hygienu a pravidelně docházejte na kontrolu ke svému zubaři.
Jakým způsobem se měří energetická hodnota potravin?
Energie, kterou zkonzumujeme ve formě potravin, nebo kterou organismus spálí se měří v kaloríich nebo joulech.
 • 1 gram sacharidů = 4 Kcal nebo 17 Kjoulů
 • 1 gram tuků = 9 Kcal nebo 37 Kjoulů
 • 1 gram bílkovin = 4 Kcal nebo 17 Kjoulů
 • 1 gram alkoholu = 7 Kcal nebo 29 Kjoulů
Existuje obecné výživové doporučení, které platí pro všechny?
Ne. Každý člověk má odlišné potřeby a nároky na výživu. Stravování je třeba přizpůsobit životnímu stylu, chutím jednotlivce a také úrovni fyzické aktivity. Obecně platí, že běžná strava by měla obsahovat okolo 50-55% sacharidů, 30% tuků a 10-15% bílkovin.

Existuje "ideální" potravina?
Ne, s výjimkou mateřského mléka, které má ideální složení pro výživu kojence v prvních několika měsících života. Žádná jiná potravina neobsahuje všechny potřebné živiny. Proto je nezbytné, aby strava byla pestrá a skládala se z celé řady potravin.

Jsou všechny potraviny vhodné pro zdravou výživu?
Ano. Každá potravina obsahuje nutričně významné látky, ale žádná potravina sama o sobě neposkytuje všechny tyto látky. Například čokoládová tyčinka obsahuje sacharidy, tuky a bílkoviny, ale také vitamíny skupiny B, vitamíny E a D, vápník, fosfor, hořčík a železo.

Jaká pozitiva přináší fyzická aktivita?

 • Snížení rizika vzniku nadváhy.
 • Prevence vzniku nepřenosných nemocí (obezita, diabetes, nemoci oběhové soustavy).
 • Zdravé svaly a kosti, navýšení svalové hmoty.
 • Zlepšení respiračních a srdečních funkcí.

Jaká jsou rizika fyzické neaktivity?
Lidské tělo potřebuje pohyb a sedavý způsob života může vést ke vzniku nemocí a zkrácení života. Z vědeckých studíi vyplývá, že osoby s aktivním životním stylem (zejména ve středním a pokročilejším věku) mají dvakrát větší naději předejít vážné chorobě a předčasnému úmrtí, než osoby se sedavým způsobem života.

Co je obezita a co je nadváha?

Obezita je často definována jednoduše jako abnormální zvýšení množství tukové tkáně těla vedoucí k zdravotním rizikům. Důvodem vzniku obezity je přebytek v příjmu energie, která se ukládá ve formě tukové tkáně a způsobuje nárůst tělesné váhy, tj. pokud energetický příjem převyšuje energetický výdej.

K hodnocení zdravé tělesné váhy se nejčastěji používá index tělesné hmotnosti BMI (z angličtiny Body Mass Index), který určuje vztah mezi váhou a výškou. BMI je běžně používán lékaři i dalšími odborníky k určení výskytu podváhy, nadváhy a obezity. Vypočte se tak, že se hmotnost vyjádřená v kilogramech dělí druhou mocninou výšky, která je vyjádřena v metrech. Například pokud dospělý jedinec váží 70 kg a měří 1,75, jeho BMI je 22,9.
Nadváha je definována jako BMI 25-30, obezita jako BMI vyšší než 30. Obecně se považuje BMI 18,5-25 za normální, "zdravou“ váhu, BMI 25-30 představuje ze zdravotního hlediska zvýšené riziko a BMI nad 30 střední až vysoké riziko

BMI - výpočet zde

< 18.5
Podváha
18.5 - 25.0Normální váha
25.0 - 30.0Nadváha
> 30.0Obezita


Proč narůstá počet obézních lidí?
Obezita je zdravotní problém, který je způsoben mnoha faktory. Hlavní roli při vzniku obezity hraje nevyvážená strava a neaktivní životní styl. Jakákoliv potravina, která je konzumována v rozumné míře, může být součástí zdravé a chutné stravy.

 

Klíčem k udržení zdravé tělesné váhy je rovnováhu mezi kalorickým příjmem a energetickým výdajem.

Boj proti obezitě a s nemocemi, které s ní souvisejí, se musí soustředit nejen na omezování příjmu kaloríi, ale i na zvyšování tělesného pohybu.

Potravinářská komora České republiky
www.foodnet.cz

Diskuze » Jaké jsou hlavní principy zdravé výživy?

Mohlo by Vás zajímat...


Stránky jsou věnovány informacím o výživových přípravcích, vitamínech, minerálech, doplňkové a sportovní výživě a látkám rostlinného původu. Stránky mají pouze informativní charakter.

Stránky se snaží podávat kvalitní, komplexní a objektivní informace. I přesto doporučujeme, veškeré zde získané informace porovnávat s dalšími zdroji, zejména z důvodu neustálého rozvoje vědních oborů spojených s oblastí zájmu těchto stránek.

Twitter NUTRIONczFacebook.com/nutrionczInstagram.com/nutrioncz

Jaké jsou hlavní principy zdravé výživy?